Mis on kulusäästlik mõtteviis (lean ja kaizen)?

Kulusäästlik (ka timmitud) tootmine    (ing   lean manufacturing) on protsesside ja ettevõtete juhtimise viis, mis on viimase kolmekümne aasta jooksul jõudsalt levinud kogu maailmas. Inglise keeles on üsna tihti termini lean asemel kasutatud ka terminit kaizen. Kulusäästlik või timmitud tootmine võimaldab toota ja teenuseid osutada kaks kuni kolm korda vähemate ressurssidega kui n-ö tavapärane tootmisviis või siis toota samade ressurssidega kaks-kolm korda rohkem. Kulusäästliku tootmise põhimõtete levides tervikorganisatsioonide ja teenuste valdkonda on välja kujunenud ka mõiste kulusäästlik mõtteviis (ing lean thinking). Kulusäästlik tegutsemine hõlmab nii vastavat mõtteviisi kui tehnikaid.

“Kulusäästliku toimimise sisuks on maksimeerida kliendile antavat väärtust, minimeerides samal ajal raiskamist. Teisisõnu, kulusäästlik tegevus tähendab luua vähemate ressurssidega rohkem kliendi silmis väärtuslikku.” (http://www.lean.org/WhatsLean/ 24.01.2010)

“Selleks, et järgida kulusäästlikku mõtteviisi, pead mõistma oma kliente ning mida nad väärtustavad. Et suunata oma organisatsiooni keskenduma nende vajadustele, tuleb määratleda väärtusahelad oma organisatsioonis (kõik tegevused, mis on vajalikud konkreetse toote valmistamiseks või teenuse osutamiseks) ning hiljem laiemalt, s.o kogu tarneahelas. Klientide vajaduste rahuldamiseks pead oma väärtusahelas kõrvaldama või vähemalt vähendama raiskavaid tegevusi – neid, mille eest sinu kliendid ei sooviks maksta.“ (Hines, P., & Taylor, D., 2000. Going lean)

„Kulusäästlik tootmine ja kulusäästlik mõtteviis on alguse saanud mõttelaadist, mille järgi tuleb parendusi läbi viia kõige ökonoomsemal moel, pöörates erilist tähelepanu raiskamiste (jaapani k muda) vähendamisele.“ (Dahlgaard, J. J., & Dahlgaard-Park S. M., 2006. Lean production, six sigma quality, TQM and company culture. The TQM Magazine, 18(3))

Kulusäästlik mõtteviis põhineb raiskamise vähendamisel. Raiskamistena (7) defineeritakse ületootmist, ootamist, liigset transporti, ületöötlemist, liigseid varusid, liigseid liigutusi ja praaki (Ohno, T., 1988. Toyota Production System. Beyond Large-Scale Production). Organisatsioonis tuleb jälgida, et on määratletud väärtus klientidele, tuvastatud terviklik väärtusahel, tagatud toodete-teenuste takistusteta voog läbi tootmis- või teenuse osutamisprotsessi, rakendatud kliendilt tulevat tõmmet tellimuste täitmisel ning et püüeldaks alati täiuslikkusele (Womack, J. P., & Jones, D. T., 1996 Lean Thinking). Üleminekul kulusäästlikule organisatsioonile tuleb jälgida nii eesmärkide selgust, protsesside toimivust kui vajalike inimeste olemasolu.

Tänaseks päevaks on kulusääslik mõtteviis ja tegutsemine levinud enamikku tootmis- ja teenindusharudesse. Muu hulgas leiab seda tervishoiust, ametiasutustest ja ehituselt. Uueks suundumuseks on kulusäästlik mõtteviis infotehnoloogia valdkonnas.