Meie saavutused

Peale nõustamise ja koolitamise tegeleme kulusäästliku mõtlemise põhimõtete edendamisega Eestis – korraldame ja osaleme erialastel avalikel üritustel, osaleme teadusprojektides, kirjutame ja publitseerime artikleid, aitame tõlkida raamatuid.

Sellel lehel oleme koondanud informatsiooni meie tegevustest, mis on suunatud kulusäästliku mõtlemise põhimõtete edendamisele, avalikkuse teavitamisele tootlikkuse, tõhususe ja mõjususe tõstmise võimalustest ning erialase akadeemilise hariduse kvaliteedi tõstmisele.