Toyota Kata

Lean Enterprise Estonia osales Mike Rother-i raamatu "Toyota Kata: inimeste juhtimine arengu, kohanemise ja parimate tulemuste saavutamiseks" eestikeelse väljaanne valmistamisel. Raamatu andis välja Äripäeva Kirjastus.

Raamatus räägib autor Toyota tootmissüsteemist ja selle põhimõtete rakendamisest, kuid hoopis teisest vinklist, kui oleme harjunud. Autor pöörab suuremat tähelepanu mitte protsesside, vaid inimeste arendamisele, mis omakorda loob baasi protsesside täiustamiseks. Võib-olla just liigne keskendumine protsessidele, mitte inimestele on põhjus, miks ükski organisatsioon väljaspool Toyota kontserni pole Toyota säravatele tulemustele ligilähedalegi jõudnud?..

Rohkem informatsiooni raamatu kohta võib saada siit.