Evocon Line Efficiency

Evocon Line Efficiency on tarkvaralahendus, mis on loodud selleks, et tõsta tootmise tõhusust läbi kasutamata tootmisressursside avastamise ja vabastamise. Seda saab ühendada tootmisliini või eraldiseisva masinaga selleks, et jälgida ja analüüsida reaalseid töötlemistsükleid ja viivituse põhjusi.

Evocon´i otsene ühendus tootmisseadmetega võimaldab pidevalt jälgida, võrrelda ja analüüsida tootmisparameetreid, mis omakorda toob esile parendusvõimalusi ja kindlustab, et seadmed töötavad soovitud tehniliste nõuete piires.

On olemas mitu Evoconi versiooni sõltudes kliendi nõudmistest:

  1. Ühikuid loendav versioon - tarkvara mõõdab toodetud ühikute arvu tunnis võrreldes eesmärgiga.
  2. Voo kiiruse versioon - tarkvara mõõdab tootmisliini või eraldiseisva seadme voo kiiruse väärtusi.
  3. On/off versioon - antud versioon on loodud selliste tootmisliinide jaoks, mille kohta on tähtis teada, kas seade töötab või mitte.

Programmi Evocon Line Efficiency eelised:

  1. Evocon esitab tootmisvahetusi graafiliselt, mis võimaldab kontrollida tootmise rütmi ja aitab juhtidel visuaalselt ette kujutada protsessi parameetreid.
  2. Evocon pakub teile tööriistaid tootmisprotsesside kõigi tähtsate näitajate analüüsiks (OEE, juurpõhjuse analüüs ja korduvate probleemide analüüs).
  3. Võrdlusanalüüs tehaste, tootmisliinide ja töötajate vahel lihtsustab parimate praktikate rakendamist.
  4. Tootmise tõhususe kasv tänu raiskamise kõrvaldamisele.
  5. Tootliku tööaja kasv tänu paremaks muutunud distsipliinile.
  6. Täpsed andmed investeerimis- või parendusotsuste vastuvõtmiseks.