Protsesside juhtimise ja protsessijuhtimise seminar

on .

Kuulutame välja, et on alanud registreerimine koolitusele, mida viiakse läbi koostöös Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga. Koolitused toimuvad nii Tallinnas (eesti keeles, 7. aprill 2016), kui ka Narvas (vene keeles, 28. aprill 2016). Lektoriteks on Lean Enterprise Estonia vanemkonsultandid Roman Zahharov ja Aleksandr Miina. Nende juhendamisel koolituse läbinu tutvub protsesside juhtimise ja protsessist tuleneva juhtimisega, samuti on võimalus tutvuda protsesside juhtimist abistavate tööristadega. 

Lisainformatsioon, päevaplaan ning registreerimine asub Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja leheküljel

Hea meelega ootame kõiki koolitusel osalejaid uusi teadmisi saama ja jagama.